Hướng dẫn cách đăng nhập trang Marketing Chiến Lược, cách lấy lại username và mật khẩu.

Sau khi đăng ký thành viên trang web Marketing Chiến Lược thành công (đã xác nhận đăng ký bằng email), bạn có thể đăng nhập theo hướng dẫn sau:

  • Menu đăng nhập nằm tại menu thả xuống trên đầu trang web, bạn di chuyển chuột đến icon đầu tiên bên trái trong số 4 icon tại góc phải.
  • Khi thấy menu Login (đăng nhập) thả xuống, hãy nhập Tên đăng nhập (username) và Mật khẩu (password) của bạn vào ô tương ứng, rồi nhắp chuột vào Đăng nhập để đăng nhập.

Nếu bạn quyên Tên đăng nhập, hoặc quên Mật khẩu bạn có thể nhắp vào menu tương ứng để lấy lại Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu của mình theo hướng dẫn.

Nếu gặp khó khăn hãy liên lạc với Admin để được hỗ trợ.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS