Trong ngành bán lẻ, nhất là ngành hàng thời trang là lĩnh vực đặc biệt bắt buộc các nhãn hàng phải liên tục thay đổi, không chỉ để tạo ra sự khác biệt về đặc tính sản phẩm mà còn là những đặc điểm nhận dạng riêng ở từng các yếu tố, nhằm khẳng định được ADN (đặc điểm nhận diện) của nhãn hàng.

Là nút giao của 6 con đường lớn ở trung tâm Sài Gòn với hơn 1 triệu lượt người qua lại mỗi ngày, ngã 6 Phù Đổng đã trở thành "điểm hẹn" của cả trăm thương hiệu.