Việc mở rộng thương hiệu vẫn có một số ngoại lệ với nhóm nhỏ thương hiệu được gọi là những thương hiệu phá cách... Khi đã trở thành một thương hiệu lifestyle (thể hiện lối sống), Starbucks đã vượt ra khỏi phạm vi hai chữ cà phê.

Gần đây tôi đã tạo ra một số thứ có ý nghĩa đối với tôi và doanh nghiệp của tôi, đó là một logo mới sexy. Là một chủ doanh nghiệp, logo của bạn sẽ xuất hiện ở mọi nơi, trên website, phương tiện truyền thông xã hội, tài liệu quảng cáo, danh thiếp và nhiều hơn thế.

Trong khi các doanh nghiệp ngành nhựa còn loay hoay với làn sóng thâu tóm từ các doanh nghiệp ngoại thì Nhựa An phát nổi lên như một hiện tượng mới “doanh nghiệp xanh toàn diện” ở Việt Nam với tuổi đời chưa đến 15 năm.

Ý Kiến