Glossaries

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
lợi ích chức năng

Lợi ích chức năng, còn được gọi là lợi ích lý tính, là những lợi ích, giá trị mà các tính năng của sản phẩm mang lại cho khách hàng, người tiêu dùng. Lợi ích chức năng thường dễ nhận thấy hơn so với lợi ích cảm xúc hay còn gọi là lợi ích vô hình của sản phẩm.

Author - Super User
Lượt đọc - 433
Synonyms - functional benefit,lợi ích lý tính
lợi ích cảm xúc

Khác với lợi ích chức năng vốn là những lợi ích cơ bản của sản phẩm, lợi ích cảm xúc là loại lợi ích mà nhiều khách hàng tìm kiếm và chịu trả giá cao để có được. Chính vì là lợi ích vô hình nên lợi ích này khó tạo ra hơn.

Author - Super User
Lượt đọc - 381
Synonyms - lợi ích vô hình
định vị thương hiệu

định vị thương hiệu (brand positioning) là khái niệm thường bị nhầm lẫn với định vị sản phẩm. Định vị sản phẩm là định vị trên thị trường để phân biệt với các đối thủ cạnh tranh (về đặc điểm sản phẩm, chức năng, lợi ích, giá...). Còn định vị thương hiệu là định hướng cho hoạt động truyền thông xây dựng cảm nhận thương hiệu. Tức là định vị trong tâm trí khách hàng, làm sao cho khách hàng dễ nhớ, nhớ với thuộc tính nào, giá trị, hình ảnh nào, cảm xúc, mối quan hệ nào ...

Author - Super User
Lượt đọc - 664
Synonyms - positioning
định hướng thị trường

Là một sự xác định về mặt định hướng tư duy đối với các hoạt động, quyết định, hành động của doanh nghiệp. Theo đó, mọi quyết định của doanh nghiệp đều cân nhắc từ yếu tố thị trường. Định hướng thị trường là quan điểm mới so với quan điểm củ là định hướng nội tại, tức là doanh nghiệp làm theo ý muốn của mình mà không cần cân nhắc đến yếu tố thị trường.

Author - Super User
Lượt đọc - 341
Synonyms - market oriented
CVP

customer value proposition (CVP): đề xuất giá trị (đề xuất giá trị, giải pháp lợi ích cho khách hàng). Còn gọi là lời chào hàng.

Author - Super User
Lượt đọc - 94
Synonyms - CVP,đề xuất giá trị
chuỗi giá trị

chuỗi giá trị là một chuỗi các hoạt động tương tự như chuỗi cung cấp, nhưng thay vì thể hiện luồng đi của hàng hóa, thì nó thể hiện giá trị, giá trị đóng góp và giá trị thu lại của các bên tham gia vào chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị là cơ sở để phân tích và hoạch định chiến lược kinh doanh dựa trên yêu cầu năng lực và mức lợi nhuận của từng công đoạn.

Author - Super User
Lượt đọc - 547
Synonyms - value chain
chiến lược giá

Chiến lược giá là kỹ thuật định giá để tối ưu hóa doanh thu, tối ưu hóa lợi nhuận. Và không chỉ thế, định giá đúng giúp xây dựng thương hiệu chứ không làm giảm giá trị thương hiệu.

Author - Super User
Synonyms - pricing strategy