2017 được coi là năm thành công của kinh tế Việt Nam với nhiều kỷ lục ở cả tăng trưởng GDP, xuất khẩu, thu ngân sách, thu hút đầu tư...

T1

Đồ họa: Phượng Nguyễn


V

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS