Aeon – một trong hai ông lớn bán lẻ “ra hàng” ở Hà Nội trong Quý 4 – đã áp dụng hình thức cho thuê chia sẻ doanh thu. Hình thức này đang trở nên hấp dẫn khi giúp chủ đầu tư chia sẻ một phần rủi ro trong vận hành với khách thuê. Báo cáo Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội Quý 4 của CBRE đã đưa ra các xu hướng mới của thị trường mặt bằng bán lẻ trong năm 2015 và 2016.

Tại Việt Nam, các công ty vừa và nhỏ (SMEs) chiếm gần 97% tổng số doanh nghiệp trên toàn quốc. Từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 1994, UPS đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và thích ứng được với giai đoạn nền kinh tế có nhiều biến động.

"Trong những năm tới, hoạt động M&A tại Việt Nam không còn mang tính chất sự vụ, mà sẽ trở thành chiến lược đầu tư của doanh nghiệp".

Đỗ Hòa - 10/02/2009. Tháng 2 năm 2007, theo đề nghị của một người bạn làm công tác tư vấn trong ngành tiếp thị và thương hiệu tôi viết bài Marketing Việt Nam – Tầm nhìn 2007 với nội dung phân tích các yếu tố thị trường vĩ mô, dự báo thị trường trong nước và đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam.  Đến nay, sau hai năm...

Ý Kiến