Amazon và Walmart, đều là hai công ty bán lẻ khổng lồ toàn cầu, đang có cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau đối với câu chuyện đổi mới. Amazon kiên quyết tự sáng tạo, còn Walmart lại lựa chọn mua lại những ý tưởng mới.

Ngành bán lẻ thế giới đang hồi cạnh tranh quyết liệt và sự thành công không đến một cách dễ dàng. Người ta đều nhận ra những nhà bán lẻ hiện đều dựa vào các giải pháp công nghệ để gia tăng doanh số bán hàng, nhưng đây chỉ mới là một trong những phần có thể nhìn thấy được từ bên ngoài.

Theo các chuyên gia bán lẻ, ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm trực tuyến sau đó mua sắm thực tế cũng như tìm kiếm thực tế sau đó mua sắm trực tuyến.