laurent 86d9cSau thành công của mẫu xe Ford Fiesta cỡ nhỏ, trong năm 2012, chúng tôi đã mở rộng các dòng sản phẩm toàn cầu "Một Ford" đi đầu về thiết kế, an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ rất được người tiêu dùng Việt Nam và trên thế giới quan tâm và yêu thích.

Đỗ Hòa. Nhượng quyền là một ý tưởng kinh doanh mà trong đó công ty nhượng quyền chia sẻ thương hiệu và công nghệ cho những người mua nhượng quyền và nhận lại một khỏang phí gọi là phí nhượng quyền. Các điều kiện nhượng quyền bao gồm cả những điều kiện hỗ trợ về nâng cấp họat động của cửa hàng.