Doanh Nghiệp

scot d182dChọn chiến lược nghiên cứu phát triển (R&D) làm chủ đạo, Huawei khá tự tin khi sử dụng yếu tố chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trong lĩnh vực smartphone.

Quan Tâm Cao

  • Trong Tuần

  • Tháng

  • Năm