DIDONG4 a6791Theo GfK Việt Nam, doanh số nhóm hàng điện thoại di động (ĐTDĐ) tại Việt Nam năm 2012 là 30.224 tỉ đồng, giảm 5,9% so với năm 2011. Quý 1/2013, theo thông tin từ các hệ thống bán lẻ lớn, doanh số nhóm hàng này tiếp tục giảm khoảng 15% so với quý 1/2012.