Ngành

Đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong lĩnh vực y tế hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe thông minh đã được triển khai và nhận được sự hưởng ứng của các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian và các bệnh viện (BV). Thế nhưng, việc ứng dụng vẫn còn khó khi có đến 50% dân số chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ thanh toán điện tử.

Giai đoạn các thương hiệu xa xỉ luôn gắn liền với các cụm từ "không thiết yếu", "phung phí", "chỉ phục vụ cho hưởng thụ" đã qua đi. Ngày nay với sức ép từ chính khách hàng, các nhãn hàng xa xỉ đang phải trở mình theo xu thế bền vững hơn để đuổi kịp tư duy của lực lượng tiêu dùng mới.

Tiền gửi không kỳ hạn với chi phí rẻ không chỉ giúp các ngân hàng tối ưu hóa chi phí đầu vào, có điều kiện mở rộng biên độ lãi suất mà còn là chỉ số thể hiện sức mạnh tài chính, năng lực, uy tín, thương hiệu và những giải pháp đột phá trong công nghệ, chính sách, sản phẩm, dịch vụ thanh toán của ngân hàng. Do đó, không có gì lạ khi ngày càng nhiều ngân hàng nỗ lực tham gia cuộc đua này trong thời gian qua.

Quan Tâm Cao

  • Trong Tuần

  • Tháng

  • Năm

Quan Tâm Cao