Doanh Nghiệp

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công Thương trình Chính phủ. Nghị định này đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi đưa ra một loạt các quy định về mở cửa cho các doanh nghiệp ngoại được tham gia sâu hơn vào phân phối, kinh doanh bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Chính vì văn hoá doanh nghiệp được cấu tạo từ 3 phần như một “tảng băng trôi”, thế nên không ít người nhầm lẫn những biểu hiện bề nổi chính là văn hoá doanh nghiệp. Từ việc không hiểu đúng về khái niệm văn hoá doanh nghiệp nên trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp thường mắc phải điểm này.

Quan Tâm Cao

  • Trong Tuần

  • Tháng

  • Năm