Chiến Lược

Marketing trong FMCG là 1 trong những nghề hấp dẫn nhất vào thập niên 90. Hàng ngàn người ứng tuyển vào các vị trí marketing ở các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. “Bạn có muốn làm việc cho doanh nghiệp triệu đô?” là slogan để thu hút nhân tài vào thời đó.

Riêng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể trong tháng 5 là hơn 3.000 doanh nghiệp, tăng 42% so với tháng trước và tăng 47% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tháng 5 đã chứng kiến sự khởi sắc của số doanh nghiệp thành lập mới sau những chính sách hỗ trợ của Chính phủ - cả nước có 10.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 36% so với tháng 4...

Quan Tâm Cao

  • Trong Tuần

  • Tháng

  • Năm

Quan Tâm Cao