xemay 8b92e

Giá trị của Chrysler có thể đạt đến mức ở thời điểm cách đây vài năm không ai có thể tưởng tượng được. Fiat báo cáo đang tìm cách mua lại "miếng bánh khó nuốt" (41%) còn lại của Chrysler với giá 2,5 tỉ USD, đẩy giá trị toàn bộ của Hãng Chrysler lên hơn 6 tỉ USD.

Ý Kiến