Nhiều người cho rằng khi nói đến nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh là cách bạn dùng món salad như thế nào hay việc bạn gửi thư cảm ơn sau khi nhận một món quà ra sao. Tuy nhiên đôi khi cách bạn cư xử cũng thể hiện tính chuyên nghiệp và khả năng thành công trong kinh doanh của bạn.

Thành công không phải là câu chuyện cổ tích hay huyền thoại, nó là thực tế được tạo nên từ đam mê và quyết tâm thực hiện đam mê đến cùng. Và đó cũng không phải là câu chuyện của ai khác, ngoài chính bạn!

Nhiều khi chúng ta nhầm lẫn giữa leader và leadership, có người còn nghĩ leader là một người có chức vụ rất to và có sức ảnh hưởng và có quyền lực. Tuy nhiên, không hẳn như vậy, người có chức vụ chưa chắc đã có quyền, không có sức ảnh hưởng đến người khác và ngược lại người có quyền lực, có sức ảnh hưởng nhiều khi không có chức vụ gì cả.

Ý Kiến