heo số liệu từ IBM Chief Marketing Officer Insights, chỉ 43% các Giám đốc tiếp thị (CMO) biết cách sử dụng phân tích dữ liệu hiệu quả nhằm tìm ra thị hiếu khách hàng cũng như có đủ năng lực và nguồn lực để kiểm soát sự bùng nổ mạng xã hội hiện nay

Theo một nghiên cứu mới, chúng đang “outsource” trí nhớ của chính mình. Lần cuối bạn nhớ được số điện thoại của một người bạn là bao giờ? Thế lần cuối bạn lấy điện thoại ra và Google một thông tin vặt vãnh nào đó là bao giờ?

Ý Kiến