Nhân dịp Tết Cổ Truyền Xuân Tân Mão 2011, Marketing Chiến Lược kính chúc mọi người một năm mới thành đạt và hạnh phúc!

Dường như việc chào đón năm mới bằng một cải tiến đột phá đã trở thành văn hóa của Marketing Chiến Lược.

 

 

Lời chúc Tết của Marketing Chiến Lược đối với các marketers trong bối cảnh năm 2009, một năm đặc biệt đối với thế giới, năm mà cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới tác động sâu sắc đến hoạt động kinh doanh, làm cho nhiều công ty bị đóng cửa, nhiều người lao động trên thế giới bị mất việc làm.

 

K

ể từ 04/08/2010, marketingchienluoc.com có thể được truy cập từ hầu hết các loai smart phone: iPhone, Android, Blackberry, Nokia, feature phones, WAP phones, iMode...

Là một trong những người đi tiên phong nghiên cứu marketing từ khi Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới, chúng tôi hơn ai hết hiểu được vai trò của marketing trong hoạt động doanh nghiệp, đồng thời cũng hiểu được vị trí của marketing Việt Nam ở đâu so với mặt bằng chung của thế giới.

Từ những nhận thức trên, tháng 12 năm 2002, nền tảng đầu tiên của trang web marketingchienluoc.com được phát triển với sứ mệnh được xác định là góp phần phổ biến kiến thức, phát triển kỹ năng marketing trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với niềm tin một ngày không xa, Việt Nam sẽ có các thương hiệu tầm cỡ, các doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ quốc tế.