Trong bài blog post trước Admin đã nêu quan điểm của Marketing Chiến Lược về vấn đề bản quyền tác giả và nêu một số trường hợp bài viết của marketingchienluoc.com bị vi phạm bản quyền tác giả.

Add a comment

Là một trang web đi tiên phong trong việc sử dụng công nghệ internet để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm vì lợi ích cộng đồng, chúng tôi rất thấm thía với vấn đề vi phạm bản quyền bài viết.

Add a comment

Mấy ngày gần đây, trang web có biểu hiện không ổn định, nhất là vào những lúc cao điểm, khi mà cùng một lúc có lượng truy cập lớn cùng truy cập vào trang web.

Add a comment